Sunday, September 4, 2022

KECERDASAN MENGAMBIL KEPUTUSAN

Oleh: Muhammad Plato

Ambilan keputusan! "Maka kepada perkataan apakah selain Al Quran ini mereka akan beriman?"  (Al Mursalat, 77:50). Ini pertanyaan penting yang Allah kabarkan di dalam surat Al Mursalat. Pertanyaan yang harus dijawab oleh umat manusia. Atas dasar apa umat manusia tidak percaya pada ayat-ayat Al Qur'an yang diturunkan pada Nabi Muhammad? Sementara ayat-ayat Al Quran begitu terang benderang menjelaskan tentang berbagai kejadian alam dan kejadian ghaib yang tidak diketahui manusia. Malaikat-malaikat ditugaskan untuk mengurus berbagai urusan. 

Al Quran bukan dongeng seperti yang ada dalam alam pikiran manusia. Semua yang diberitakan di dalam Al Quran adalah kejadian yang benar-benar terjadi. Allah mengabarkan semua yang terjadi di masa lalu dan masa yang akan datang di dalam Al Quran untuk menjadi pelajaran. Bukti-bukti kebenaran sudah Allah beberkan di dalam Al Quran, dan bisa disaksikan dengan mata kepala telanjang. 

"Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan yang terbang dengan kencangnya, dan yang menyebarkan dengan seluas-luasnya, dan yang membedakan dengan sejelas-jelasnya, dan yang menyampaikan wahyu, untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan, (Al Mursalat, 77:1-6).

Bagi Iblis yang bisa bersemayam di dalam seluruh unsur tubuh manusia, mereka mengetahui, sangat berbahaya bagi Iblis jika manusia mulai tertarik untuk memahami, mengidentifikasi, dan memaknai, ayat-ayat Al Quran. Berbagai argumen dan penolakan terhadap upaya-upaya manusia yang berusaha memahami ayat-ayat Al Quran, iblis lakukan. Iblis selalu berusaha mempersulit manusia dalam memahami ayat-ayat Al Quran, sedangkan Allah menghendaki kemudahan bagi manusia. 

Iblis selalu berupaya keras memalingkan manusia dari upaya-upaya baik manusia dengan membuat bisikan-bisikan. Untuk itu manusia harus terus berupaya berpegang teguh pada Allah dengan berpedoman pada ayat-ayat Al Quran dan Sunnah.

Untuk itu, Allah memeringatkan manusia berulang-ulang sampai 10 kali di dalam Al Quran. "Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan." (Al Mursalaat, 77:15). Peringatan ini dapat diidentifikasi dalam surat Al Mursalaat sampai 10 kali. Ini tanda peringatan penting dari Allah kepada manusia. 

Salah satu yang diperingatkan oleh Allah adalah tentang keputusan. Peringatan terhadap adanya hari keputusan dan harus sesegera mungkin mengambil keputusan. Silahkan putuskan sekarang, mau beriman kepada perkatan mana lagi, setelah turun dengan jelas perkataan-perkataan Allah di dalam Al Qur'an. Keputusannya sangat personal, dan tergantung pribadi masing-masing. Keputusan manusia sekarang akan diuji pada hari keputusan. Selama manusia diberi hidup, dia sedang diberi tangguh pada batas sampai hari keputusan. Allah kabarkan kecelakaan bagi orang yang tidak percaya pada hari keputusan.

"Sampai hari apakah ditangguhkan?" Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan". (Al Mursalaat, 77:12-15).

Segeralah mengambil keputusan dari sekarang, apakah mau beriman kepada Al Quran atau tetap mendustakan. Cepat...cepat...cepatlah....putuskan... apa lagi yang membuat ragu. Hari keputusan itu akan segera tiba dan datangnya hanya Allah yang tahu. Mungkin detik ini, jam ini, esok, lusa, atau nanti, mumpung Allah masih memberi tangguh. 

Hari keputusan itu adalah ketika kita merasakan kematian. Hari kematian sangat dekat dengan kehidupan manusia di dunia. "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan." (Al Ankabuut, 29:57).

Kecerdasan manusia dalam mengambil keputusan adalah kecepatan manusia mengenal kebenaran dan sesegera mungkin mengambil keputusan. Keberanian mendasar dalam mengambil keputusan adalah keberanian kita untuk berada di atas jalan kebenaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Dasar dari kecerdasan mengambil keputusan adalah kemampuan membedakan baik buruk, menolak keburukan, dan menerima kebaikan, berdasarkan argumen-argumen data yang telah Allah sajikan dalam Al Quran. wallahu'alam.***

No comments:

Post a Comment